Polityka Prywatności

© 2018 by Motor Pol sp. z o.o.

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Motor Pol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaworzyńskiej 264, 59-220 Legnica.

 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

 

·       w związku z wykonaniem umowy lub zleceniem przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO

·       gdy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej w związku z likwidowaniem szkody w pojeździe na podstawie art. 6 ust 1 lit d RODO.

·       ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą wykonania umowy zawartej ze spółką w oparciu o prawnie uzasadniony interes spółki polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować telefonicznie e-mailem na adres ado@motorpol.legnica.pl

 

2.     Zebrane dane będą udostępnianie Peugeot Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiotom świadczącym usługi finansowe, ubezpieczeniowe, kosztorysowe, o ile będzie to koniecznie do realizacji wskazanych wyżej celów.

 

3.     W związku z przetwarzaniem danych ma Pan/i prawo:

 

·       do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,

·       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·       przenoszenia danych,

·       wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail ado@motorpol.legnica.pl .

 

4.     Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub przygotowania oferty, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz będą okresowo co 5 lat przeglądane celem sprostowania lub usunięcia.